polski english deutch
KAMYKI - STRONA G��WNA

Informacje » referencje

Przede wszystkim bardzo serdecznie dzi�kujemy wszystkim Pa�stwu, kt�rzy nam zaufali, decyduj�c si� na organizacj� w Kamykach spotkania firmowego.

W ci�gu kilku lat odwiedzi�o nas wielu wymagaj�cych Go�ci. Jeste�my dumni, �e wiele z wymienionych firm i instytucji korzysta z naszych us�ug w spos�b ci�g�y, cykliczny, niejednokrotny.

Na Pa�stwa �yczenie przeka�emy kontakty do Os�b, kt�re przedstawi� Pa�stwu swoj� opini� o pobycie w Kamykach.

Agros Fortuna
Akzo Nobel
ACP Pharma
Astra Zeneca
Ataberg
Aventis
Bank Handlowy
Bank Rozwoju Eksportu
Baxter AG
Bayer
Beitten Burkhardt
Bristol - Myers Squibb
British American Tabaco
Byk Roland
Cargill
Carlsberg
Citibank
Delta
Coca - Cola Beverages
Danfoss
Dr Zdrowie
Egis
Eli Lilly
EMPiK
Ernst & Young
Europcar
Ferrosan
Frito Lay
Hasbro
Hewlett Packard
Hexal
IBM
IMS Poland
IQ Marketing
Janssen - Cilag
Javart
Johnson & Johnson
Legrand
LHI Leasing
Master Foods
McCann Erickson
Mepha

Michelin
Microsoft
Mindshare
Ministerstwo Finans�w
Ministerstwo Gospodarki
Noiro
Nokia
Novartis
Nutricia
Osram
Oracle
Pepsico
Phillip Morris
Polkomtel
Polska Telefonia Cyfrowa
Procter & Gamble
Provimi
PZU
Raiffeisen Bank
Rockwool
Sanofi Synthelabo
Schering AG
Schiedel
Schueco
Siegwerk
Siemens
Sofrecom
Tchibo
Telekomunikacja Polska
UCB Pharma
Urz�d Komitetu Integr.Euro.
Unilever
Volvo
Wedel
Wella Cosmetics
Wincor Nixdorf
Whirlpool
Xteam
Young & Rubicam
Zasada Centrum
�ywiec Zdr�j


Jeste�my do Pa�stwa dyspozycji

89 512 20 20
781 620 512
kontakt@gospodakamyki.pl

copyright Gospoda Kamyki © 2010 | Wszystkie prawa zastrze�one