polski english deutch
KAMYKI - STRONA G��WNA

Informacje » Zapytanie ofertowe

Dane do kontaktu

pola zaznaczone * s� obowi�zkowe


Informacje otrzymane za pomoc� formularza s� wykorzystywane wy��cznie przez Gospod� Kamyki i nie s� przekazywane osobom trzecim.

Zgodnie z Ustawa z dnia 26.08.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204) o �wiadczeniu us�ug drog� elektroniczn�, wyra�am zgod� na otrzymywanie informacji handlowych od firmy Gospoda Kamyki drog� elektroniczn�.

Wyra�am zgod� na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powy�szym formularzu do cel�w marketingowych przez Gospod� Kamyki (zgodnie z ustaw� z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. Ustaw nr 133 poz. 883).

Udzielona zgoda mo�e by� przez Pa�stwa w ka�dej chwili wycofana poprzez wys�anie takiej informacji na nasz adres kontaktowy.Jeste�my do Pa�stwa dyspozycji

89 512 20 20
781 620 512
kontakt@gospodakamyki.pl

copyright Gospoda Kamyki © 2010 | Wszystkie prawa zastrze�one