polski english deutch
KAMYKI - STRONA G��WNA

Oferta

Szanowni Pa�stwo,

Na Pa�stwa �yczenie przygotujemy atrakcyjn� ofert� pobytu, dostosowan� do potrzeb grupy i za�o�e� bud�etowych.

Konsekwentnie i rzetelnie wywi�zujemy si� z ustale� dokonanych z naszymi Klientami.

Zach�camy Pa�stwa do korzystania z ofert specjalnych.

Serdecznie zapraszamy do wsp��pracy.


Jeste�my do Pa�stwa dyspozycji

89 512 20 20
781 620 512
kontakt@gospodakamyki.pl

copyright Gospoda Kamyki © 2010 | Wszystkie prawa zastrze�one